какво е mooting?

Терминът “Mooting” обхваща в себе си всички преживявания и емоции, които са свързани с участието в международните състезания по право. “Mooting” означава много неща: работа в екип, лидерство, хъс за победа, практически опит, знания, ораторство, контакти, забавление... Всеки от хилядите участници, допринася международните състезания по право да са едно уникално преживяване.

 
Церемония по откриването на JESSUP
Купата на TELDERS
Финалът на BG JESSUP 2011
Финалът на CEEMC 2010 в аулата на СУ