Какво е “mooting”?

Терминът “Mooting” обхваща в себе си всички преживявания и емоции, които са свързани с участието в международните състезания по право. “Mooting” означава много неща: работа в екип, лидерство, хъс за победа, практически опит, знания, ораторство, контакти, забавление… Всеки от хилядите участници, допринася международните състезания по право да са едно уникално преживяване.

На практика mooting-ът представлява симулация на съдебен процес пред Международния съд в Хага, Съда на ЕС в Люксембург, друг международен съд, или трибунал. Както в действителните международни спорове, и тук противопоставените страни се делят на ищец и ответник. Всеки отбор разпределя на част от своите членове задачата да защитават каузата на ищеца, а на друга част да подготвят позицията на ответника. Така, когато се сблъскат със своите опоненти, членовете на отбора, които са адвокати на ищеца, пледират срещу противниковите ответници и обратно.

Mooting-ът дължи своята популярност на увлекателните казуси. Казусите са предизвикателство за интелигентността, логиката и способността за критично мислене на състезателите. Проблемите, които поставят, са винаги актуални и силно дискусионни, без еднозначен правен отговор. Това създава усещане у състезателите, че вземат участие в решаването на световни задачи. Ето защо не е пресилено да се каже, че mooting-ът изгражда бъдещи лидери.

Другото нещо, без което mooting-ът не може, са съдиите. Оценката на уменията и подготовката на отборите се дава от съдии, които са професионалисти с доказан опит в сферата на правото и международната политика. В ролята на съдии в състезанията участват професори, арбитри, прокурори, адвокати и дипломати от цял свят. Финалните съдийски състави на престижните състезания са били ръководени от бившият председател на Международния съд в Хага, съдии и генерални адвокати от Съда на Европейския Съюз, директори на международни организации и др.

Как протича mooting-ът? Обикновено казусът, по който се готвят участниците, се публикува между 4 и 8 месеца преди началото на устните кръгове на състезанието. Отборите подготвят писмени защити в срок до 2 месеца преди устните кръгове. На устните кръгове всеки отбор среща между 2 или 4 противникови отбора, като разполага с между 20 и 45 минути за своята пледоария, както от страна на ищеца, така и от страна на ответника. В зависимост от набраните в състезанието точки се съставя класиране и се определят отборите, които достигат до финала и се борят за шампионската титла.

Mooting-ът е отлична възможност за получаване на нови знания и умения, полезни за всеки всеки бъдещ юрист, затова целта на Сдружението за междунордни състезания по право е да го популяризира сред българските студенти и да съдейства за доброто им представяне.