ICC COMMERCIAL MEDIATION WEEK

Състезанието по международна търговска медиация (ICC Mediation Week) се провежда ежегодно под егидата на Международната търговска камара и нейния център по медиация в Париж, Франция. Целта на инициативата е да подкрепи разбирането, че бъдещето принадлежи на новите, алтернативни начини за разрешаване на спорове. Състезанието се предхожда от Годишната конференция по медиация, която събира професионалистите в областта с цел обмяна на опит и добри практики. Основното послание на форума е, че бизнесът се нуждае от правни услуги,които решават проблемите в търговските отношения между дружествата бързo, ефективно и на разумна цена.

Форматът и начинът на провеждане на ICC Mediation Week са уникални – отбори, съставени от 2-¬ма до 4-ма участника, представляват международни компании като страна по търговско правен спор. В рамките на 80-минути двете страни следва да постигнат споразумение с помощта на международен медиатор с дългогодишен опит. След излагането на първоначалните позиции, медиационната сесия преминава през събиране на информация и задаване на допълнителни въпроси, които помагат на спорещите да измерят потенциала за продължаване на съществуващото им партньорство. Въз основа на направените проучвания, страните обсъждат идеи за разрешаване на възникналия конфликт.

“Медиацията” като наука и предмет е застъпен широко в програмата на правните факултети на престижните западни университети. За престижа и сериозността на състезанието говори факта, че много изтъкнати академици в областта тренират отбори за ICC Mediation Week. През 2012 година отборът на СУ „Свети Климент Охридски” също направи своя дебют в състезанието и постигна 21во място от 66 участващи отбора.

През 2013 година в състезанието участват регистрирани отбори на СУ и Нов Български Университет! През 2015 година отборът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” постига най-доброто представяне на България в престижното състезание по международна търговска медиация ICC Mediation Week 2015. Студентите от СУ – Силвия Чакърова и Мария Капари, водени от техния треньор Дима Александрова от СМСП, постигат множество победи и се класират на 22-ро място сред 67 университета.