WILLEM C. VIS

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (WILLEM VIS) е състезанието, което дава възможност на студентите да влязат в ролята на адвокати по международно арбитражно дело свързано с прилагането на Виенската конвенция за международна продажба на стоки, практикувайки юридическия си английски.

WILLEM VIS се провежда от 1993 г. насам, като непрекъснато увеличава броят на участниците си и привлича все повече професионалисти в областта на международното търговско право и арбитража в ролята на оценяващи писмените защити и пледоариите. През 2011 г. в състезанието участват над 250 отбора от над 60 страни. WILLEM VIS се организира със съдействието и под егидата на редица престижни организации, сред които са Pace University, Австрийската Арбитражна Асоциация, Австрийската федерална икономическа камара и Комисията за търговско право на ООН.

WILLEM VIS е уникално състезание, както по отношение на засегната материя – преплитането на международното търговско право и арбитража, така и по отношение на специфичните правила, които дават възможност на студентите да влязат възможно най-пълно в ролята на адвокати за конкретния казус.

WILLEM VIS се състои се от две части – писмена и устна, като във всяка от тях доколкото е възможно се разпределят като противници студенти от континенталната правна традиция и от тази на общото право (common law). По време на писмената част студентите подготвят и предават 2 писмени защити, първо в ролята на ищец, а после в ролята на ответник, като най-добрите от тях се награждават.

След приключване на писмената част, се пристъпва към пледоариите, които са финалният кръг на WILLEM VIS и се провеждат във Виена, Австрия. В устните кръгове на състезанието отборите, чиито писмени защити са били разменени, пледират един срещу друг, с което се създава и атмосфера на истински процес Всички отбори, предали писмени бележки, имат право да участват в общите кръгове по пледоарии, на база на оценките от които се избират и най-добрите индивидуални оратори. След общите кръгове се провеждат елиминации между 64-те най-добри отбора и се определя победителят в състезанието.

Подготовката за WILLEM VIS изисква много време и усилена работа, поради сложността на разглежданите казуси. За успешното представяне е необходимо познаване както на основните нормитивни текстове – Виенската конвенция, Закона-модел на ООН за международния търговски арбитраж и избраните приложими за съответната година правила на определена арбитражна институция, така и на арбитражна практика по поставените въпросите. Изисква се и анализиране в дълбочина на фактите на делото.

За първи път през 2011-2012 г. български отбор от СУ „Св. Климент Охридски” участва в престижно състезание. Популярността на WILLEM VIS бързо нараства и се очаква през 2013 – 2014 г. да се включат отбори от три български университета. През 2016 г. отборът на СУ е отличен за писмената защита на ищеца!

Подготовката на отборите се провежда от членове на СМСП.