Отбор на ВТУ във VIS Moot 2015

Отборът  е удостоен с честта да представи Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ на  22nd Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, най-престижното световно състезание в областта на Международното частно право.

Членове на отбора са студентите: Петя Инколова, Стелияна Златева, Сева Памукчиева, Мердин Младенов. Участието на отбора на ВТУ е координирано от Сдружението за Международни състезания по право и е възможно благодарение на подкрепата на Юридическия Факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Участието на отбора се спонсорира от “Златна Панега Цимент” АД, с ген. директор Александър Чакмаков. Треньори на отбора са Яна Лазарова и Елеонора Матеина от СМСП.

 Яна Лазарова

 Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne – бакалавър по международно и европейско право; Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne – магистър по международно частно право и международно търговско право; Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne – магистър по право на интелектуалната собственост.

Работи като юрист в адвокатска кантора. Практикува в областта на интелектуалната собственост, арбитража и международното частно право.

Стажувала е в отдел арбитраж и решаване на спорове в Herbert Smith Freehills LLP Paris и в Секретариата на ICC International Court of Arbitration.

Член на отбора на Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne за Willem Vis Moot Competition 2011/2012 – Pieter Sanders Award Best Memorandum for Claimant, 3rd place;

Треньор на отбора на Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne за Willem Vis Moot Competition 2012/2013 – Honorable mention for both Claimant and Respondent Memorandums

Треньор на обора на Нов Български Университет и Русенския Университет за Willem Vis Moot Competition 2013/2014

2012 – участва в Oxford International Model United Nations като част от International Court of Justice Comittee

2014 – съдия на българските кръгове на JESSUP

 Елеонора Матеина

Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2013г.

Член на отбора на СУ 21st Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot

Автор на статия „Невалидни ли са едностранните юрисдикционни клаузи?”, сп. Търговско право, брой 1 за 2014г. Практикува като юрист в сферата на гражданското, търговското, гражданскопроцесуалното право и арбитража

 Мердин Младенов

Студент по право в пети курс във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има интереси в гражданското право, търговското право и международното частно право. Владее английски и руски език. Интересува се още от история, архитектура, спорт и обича да разглежда забележителности.

 Петя Инколова

Студент по право в пети курс във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тя владее английски и гръцки език и има интерс в правото на Европейския съюз и облигационното право. Тя обича да пътува и да учи нови езици.

 Сева Памукчиева

Студент по Право в четвърти курс във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тя се интересува от облигационно и търговско право. Владее английски и немски език. В свободното си време обича да чете и пътува из Европа.

 Стелияна Златева

Студент по Право в четвърти курс във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Миналата година бе по програма Еразъм в Залцбург, Австрия, където тя се съсредоточи в изучаването на международно частно право, международен търговски арбитраж и Право на Европейския Съюз. Тя участва в 21st Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot като член на отбора на Университета в Залцбург. Стелияна владее английски и немски език.