Отбор на СУ във VIS Moot 2015

Олег Темников

Адвокат в клона на една от най-големите международни кантори у нас, специализиращ в областта на инвестиционното право и арбитраж, енергетиката, конкуретното и европейското право. През 2009 г. завършва Университета Париж-I: Пантеон-Сорбона, като по време на следването си участва в най-голямото състезание по международно публично право Philip C. Jessup. Изкарва курс по международно публично право към Хагската академия по международно право и също така стажува в Shearman & Sterling. Треньор е на отбора на СУ „Св. Климент Охридски“ за Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot от 2012 г., когато заедно с Дафина Атанасова полагат и изграждат основите за българското участие в най-голямото световно състезание по международен търговски арбитраж. Той е също така треньор на отбора на УНСС за международното състезание по инвестиционен арбитраж, което се провежда във Франкфурт. Участва и като съдия в националните и международни кръгове на Jessup. Олег е автор на редица статии в областта на инвестиционното право и арбитраж.

 Дафина Атанасова

Докторант в областта на международното инвестиционно право в Университета в Женева и сътрудник (в отпуск) в адв. дружество „Доковска, Атанасов и Съдружници“,  известно със специализацията си в областта на процесуалното представителство, търговско и наказателно право. През 2006 г. завършва Университета Париж-II: Пантеон-Асас, след което завършва две магистратури в областта на международния търговски арбитраж и международното бизнес право в Университета Версай-Сен-Кентен-ан-Ивлин и King’s College London. В периода 2006-2009 участва като участник или треньор във Willem C. Vis Moot. През 2009 г. участва в отбора на King’s College, награден за най-добър ищцов меморандум, в международното състезание по инвестиционен арбитраж (FDI Moot). Стажува в арбитражния съд към Международната търговска камара в Париж, както и във френския клон на Shearman & Sterling. Автор е на публикации в областта на инвестиционното право и арбитраж. Треньор е на първия български отбор, участвал във Willem C. Vis International Commercial Moot през 2011-2012 г.

 Анастас Пунев

Адвокат, специализиращ предимно в гражданското и търговското право, както и процесуалното представителство. През 2012 г. завършва ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. По време на следването си е съпредседател на Кръжока по гражданско и търговско право към Университета. През 2012-2013 г. е участник във Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, а от 2013 г. досега е един от треньорите на отбора на Софийския университет. През 2014 г. е арбитър в най-големия pre-moot, провеждащ се ежегодно в Белград, Сърбия. Основните му интереси са насочени към гражданския процес и арбитража. Автор на статии в областта на гражданското право и процес.

 Милеслава Богданова

Милеслава е завършила с отличие образователна степен магистър по специалност Право в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Тя е сред основателите на школата в България за международното състезание Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot. Милеслава участва в състезанието като участник в отбора на Софийски университет в 19-ото и 20-ото издание на състезанието, а от 2013 г. е член на треньорския състав. През 2014 г. взема участие като арбитър в Belgrade Open Pre-Moot 2014. Милеслава има интереси в сферата на социалното предприемачество. През лятото на 2014 г. преминава обучение по тази материя в Babson College, САЩ. Към момента Милеслава е действащ член на Младежки екип Европа, както и на европейската мрежа за млади историци  EUSTORY.

 Стефан Пламенов

Семестриално завършил студент по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Участва в първото издание в съзтезанието по право на Европейския съюз Europaeus през 2013 г. През 2013-2014 г. участва в отбора на СУ за 21-то издание на Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. През 2013-2014 г. участва в стажантската програма на СРС.

 Мартин Захариев

Магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2014 г. участва в отбора, спечелил първо място в националното състезание по право на Европейския съюз Europaeus. От 2012 г. работи в адвокатска кантора, занимаваща се с процесуално представителство и правни консултации в сферата на правото на информационни и телекомуникационни технологии, гражданското и конкурентното право. Има трайни интереси към търговското, конкурентното и трудовото право. Съавтор е на статия в областта на дружественото право и е бил участник в Научно-практическата конференция „Предизвикателства пред трудовото законодателство“. Владее отлично английски и немски език.

 Станиела Тодорова

Семестриално завършил студент по право в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2012-2013 г. участва в двадесетото издание на Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot. През 2013-2014 г. се е занимава активно като треньор с подготовката на отбора на Нов Български Университет за състезанието и е арбитър в най-големия pre-moot, провеждащ се в Белград. От 2011 г. работи в адвокатска кантора, чийто дейности са фокусирани основно върху гражданското право и процес и процесуално представителство. През 2012 г. участва в теоретико-практичния курс за млади арбитри, организиран ежегодно от БТПП. Тя се интересува от търговско право, облигационно право, международно частно право и арбитраж. Владее английски и френски език.

 Цветелина Димитрова

Магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. По време на следването си активно участва в различни курсове и семинари в областта на частното право. Вследствие на изявения си интерес към правото на Европейския съюз взема участие в Деветата конференция на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и е един от участниците в отбора, спечелил състезанието по право на Европейския съюз Europaeus през 2014 г. Била е участник в Научно-практическата конференция „Предизвикателства пред трудовото законодателство“. От 2010 г. работи в адвокатска кантора, занимаваща се с гражданско, търговско и административно право и процес. Владее английски и немски език.