Отбор на УНСС във FIAMC 2015

Отборът  е удостоен с честта да представи Университета за национално и световно стопанство – София на 8th Frankfurt Investment Arbitration Moot Court Competition, най-престижното световно състезание в областта на Международното инвестиционно право и инвестиционен арбитраж.

Членове на отбора са студентите: Даниела Величкова, Елена Шопова, Александър Пецорански и Ивайло Цветков. Участието на отбора от УНСС  е координирано от Сдружението за Международни състезания по право и е възможно благодарение на подкрепата на Юридическия Факултет на Университета за национално и световно стопанство. Треньори на отбора са Олег Темников и Антон Петров от СМСП. Понастоящем отборът не разполага със спонсори, които да отпуснат необходимите средства за участие в състезанието.

 Александър Пецорански 

В средата на своята четвърта година като студент по „Право“ в Университета за Национално и Световно Стопанство, Александър следва целеустремено своите интереси в областта на наказателното, търговското и инвестиционно право.

Той съвместява ученето с работа като правен сътрудник в адвокатска кантора в София, а дейният характер и социалната му отговорност са добре подчертани от участието му като учредител и ръководител на няколко неправителствени организации и клубове.

Даниела Величкова

Даниела е студент по „Право“ в пети курс на Университета за национално и световно стопанство, като интересите й са в областта на търговското право и международното право.

Дейностите, с които Даниела се е занимавала, и успехите, които е постигнала, най-добре говорят за нейната целеустременост – от участия в научна конференция, курсове и в редица стажантски програми (към СРС, АССГ, Министерство на външните работи на Република България, Администрацията на ВСС) до спечелване на стипендия за кратко обучение по икономическо право в Икономическия университет във Виена, Австрия.

Даниела е член на първия отбор, представил УНСС в състезанието по международен инвестиционен арбитраж във Франкфурт, а от април 2014 г. е председател на Етичната комисия на Асоциация на младежките организации.

Елена Шопова

Елена е завършила семестриално специалност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. Тъй като Елена има засилен интерес към международното право и алтернативните способи за разрешаване на търговски спорове, като част от европейската програма „Еразъм”, тя е изучавала международно и европейско право в Université Lille 2, Лил – Франция.

Eлена е вписан медиатор, както и член на Ротаракт клуб София Витоша-Изгрев.

Елена Шопова има значителни заслуги в издигането на престижа на университета ни като член на прекрасно представилия се отбор на УНСС в 9-то Международно състезание по търговска медиация, организирано от Международната търговска камара в Париж.

Ивайло Цветков

Ивайло e завършил семестриално специалност „Право“ в  Университета за национално и световно стопанство. С интереси по облигационно, търговско и международното право, Ивайло Цветков участва активно в лекционните курсове по американско право, организирани от УНСС, а през 2012 г. дори се включва и  в международна конференция по право.  Към момента работи като правен сътрудник в адвокатска кантора в София.