Плащания и дарения

Банкова сметка

  • Титуляр: Сдружение за международни състезания по право
  • Банка: СИБАНК
  • IBAN: BG70BUIB98881021673901
Paypal

  • Абонаментно плащане на годишен членски внос за СМСП
  • Еднократно плащане на годишен членски внос за СМСП

  • Дарения към СМСП