Членове на СМСП

Боряна Петкова

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – право
 • Член на отбора на СУ в CEEMC 2010
 • Наградена за ораторско майсторство в CEEMC 2010.
 • Практикува като юрист в сферата на гражданското право, трудово, търговско, облигационно право и административно право.

Участието в състезанието допринесе за израстването ми като юрист, научи ме да работя в екип, да изразявам по-смело мнението си и да погледна по нов начин на правото. С приемането ми като член на Сдружението за международни състезания по право намерих нови приятели, които споделят моята страст и стремеж към победи, млади и амбициозни хора, които работят усърдно за развитието на правната мисъл и достойното представяне на България сред останалите европейски държави”.

Валери Петков

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – право; University of Cambridge – двугодишен курс по английско и европейско право; European Institute of Public Administration – курс по право на държавните помощи.
 • Член на отбора на СУ в CEEMC 2008 и JESSUP 2010
 • Печели първо място в CEEMC 2008
 • Практикува като адвокат в сферата на търговското, вещното и административното право
 • Член на УС на СМСП

Участието в международни състезания по право е епично преживяване, което ми създаде много добри приятели и незабравими спомени. Да участваш в такова състезание е най-добрата школа за ума и характера на всеки млад юристи и съм щастлив, че чрез дейността ни в СМСП помагаме на все повече български студенти да се докоснат до магията на JESSUP, TELDERS, CEEMC и други велики състезания

Виктор Серафимов

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – право; British Law Centers (University of Cambridge) – двугодишен курс по английско и европейско право.
 • Член на отбора на СУ в CEEMC 2009, TELDERS 2010 и JESSUP 2011
 • Печели награда за най-добри писмени защити и ораторско майстроство в CEEMC 2009; печели финала на българските национални кръгове за JESSUP 2011; сред 100-те най-добри оратори на международните финали на JESSUP 2011

Участието в състезания по международно право е най-доброто нещо, което един студент по право може да направи по време на следването си. Освен безкрайните допълнителни знания в областта на международното право, човек научава и възприема нови начини за правно проучване и намиране на релевантна информация, нови начини за построяване на правна аргументация и нови начини за забавление

Дафина Атанасова

 • Université Paris 2, Panthéon-Assas – бакалавър по право; Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – магистър по арбитраж и международна търговия; King’s College London – магистър по международно търговско право; Université de Genève – докторант по международно право с тема „Конфликт на международни договори в инветиционния арбитраж.
 • Практикува е в областта на арбитража и търговското право в български и международни кантори.
 • Член на отбора на King’s College London в Foreign Direct Investment Moot 2009. В периода 2006 – 2009 участва или тренира отбори за Willem Vis Moot Competition. От 2011 година тренира отбора на СУ за Willem Vis Moot Competition.
 • Печели награда за най-добър мемориал на ищеца и най-добро класиране в общите кръгове, като достига до полуфинал в Foreign Direct Investment Moot 2009.

Международните състезания по право са най-близкото преживяване до истинската работа на адвоката, което съм имала през студентските години, с бонус от нови приятели и страхотни изживявания.”

Деян Драгиев

 • Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 • Бакалавър по английско право от University of Manchester, Великобритания;
 • Участник в отборите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за международните състезания по търговско право и арбитраж Willem C. Vis и по право на Европейския съюз CEEMC през 2012 г.
 • Съдия на националните кръгове на JESSUP от 2013 г.
 • Арбитър в Центъра за арбитраж и медиация към Световната организация по интелектуална собственост (WIPO);
 • Практикува в сферите на търговското право, гражданския процес и арбитраж, международното частно право и административното право в международна адвокатска кантора
 • Автор на множество публикации по търговско право и международно частно право в международни и български правни списания.

“Международните състезания по право са златната, най-вълнуваща възможност за един студент по право и бъдещ юрист да се сблъска с правен казус, да работи в екип и пътува с колеги, да се срещне със свои връстници от цял свят и да разшири мирогледа си, така че да погледне и извън границите на своето национално право. В крайна сметка този опит е безценен каквато и кариера да има след обучението си, независимо от това с каква област на правото ще се занимава.”

Димитър Гочев

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – право
 • Член на отбора на СУ в JESSUP 2011; участва в BCC 2010
 • Печели финала на българските националните кръгове на JESSUP 2011

Участието в състезания по право изгражда подход към правото и начин начин на юридическо мислене, които трудно могат да бъдат придобити другаде”.

Димитър Делчев

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – право; University of Cambridge – английско и европейско право.
 • Член на отбора на СУ в CEEMC 2008 и JESSUP 2010
 • Печели първо място в CEEMC 2008; Най-високо оценен мемориал на ищеца в JESSUP 2010; национален администратор на JESSUP за България; съдия на международните финали на JESSUP 2011
 • Юрист в сферата на енергетика, търговско право, обществени поръчки, европейско и международно право и др.
 • Председател на УС на СМСП

Международните състезания по право са сред най-важните неща, които един студент трябва да направи по време на своето следване. Участието в CEEMC и Jessup ми донесе незабравими спомени и много добри приятели”.

Елеонора Матеина

 • Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2013г.
 • Член на отбора на СУ  21st Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot
 • Автор на статия „Невалидни ли са едностранните юрисдикционни клаузи?”, сп. Търговско право, брой 1 за 2014г.
 • Практикува като юрист в сферата на гражданското, търговското, гражданскопроцесуалното право и арбитража

„ Международните състезания по право разшириха светогледа ми, накараха ме да повярвам в собствените ми възможности, показаха ми, че не е страшно да грешиш и че именно грешките са неминуема част от прогреса. Участието във Willem C Vis  ме срещна с интересни хора и стана повод за раждането на прекрасни приятелства. Пожелавам на всеки студент да изпита тръпката при изричането на думите: „Mr. Presiding arbitrator, members of the Tribunal” 

Инна Учкунова

 • Нов Български Университет – право
 • Участвала е в Национално състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право и ICRC Regional Friedrich Born IHL Competition през 2007; BCC през 2008; JESSUP 2009; треньор на отбори за JESSUP 2010, 2011 и 2012; оценител на писмени защити за TELDERS 2012
 • Стипендиант на Фондация „Америка за България” по проект в областта на международното публично право

Състезанията по международно право са най-добрият начин да придобиеш нови знания, да усъвършенстваш уменията си за работа в екип, както и своите ораторски качества и изкуството да пишеш убедително. Личният ми мотив да продължавам да съм част от подготовката на отборите е привилегията да срещнеш нови приятели и да споделиш опита си. Освен това, състезанията предоставят възможност да посетиш нови места, но всеки опитен участник знае, че това е най-малката причина, поради която човек би отделил осем месеца за интензивна подготовка“.

Ирина Терзиева

 • СУ „Св. Климент Охридски” – право; University of Oxford – право; специализира в Национален и Каподистрийски университет (Атина, Гърция) по програма ERASMUS
 • Участва в BCC през 2010; Член на отбора на СУ в JESSUP 2011; треньор на отбора на СУ в TELDERS 2010; съдия на националните кръгове на JESSUP във Великобритания през 2012.
 • Печели финала на българските националните кръгове на JESSUP 2011 и е избрана за най-добър оратор на състезанието; заема първо място в националния кръг на BCC 2010.
 • Отличена е с награди за научни съчинения в областта на гражданското правото; номинирана от СУ за студент на годината за 2010 г. в областта „Стопански, социални и правни науки”.

Смятам, че международните състезания по право са еднакво полезни както за студентите, така и за завършили практици или академици, защото обикновено касаят правни въпроси, които са все още неразрешени или които са подложени на непрекъснато развитие. Състезанията са интересни не толкова защото дават определени отговори, а защото повдигат много въпроси, които иначе могат да останат незабелязани в практиката.”

Костадин Обретенов

 • Университета за национално и световно стопанство – право.
 • Член на отбора на УНСС в JESSUP 2011 и JESSUP 2012
 • Печели награда за най-добра писмена защита на българските национални кръгове на JESSUP 2011; печели финала на българските национални кръгове на JESSUP 2011.
 • Публикации в областта на облигационното право и интелектуалната собственост.

Международните състезания по право са страхотна тренировка за всеки един студент, който желае в бъдеще да се явява пред съд. Въпреки че това е един симулиран процес, емоцията и придобитият опит за мен са впечатляващи. Сдружението за международни състезания по право предоставя незаменима помощ на всеки един студент или отбор, желаещи да се изправят срещу своите колеги-опоненти и международните съдии.”

Мария Ковалакова

 •  СУ „Св. Климент Охридски” – право, University of Oxford – International Human Rights Law.
 • Член на отборите на СУ в TELDERS 2007 и JESSUP 2008; треньор на отбора на СУ в TELDERS 2010; съдия на националните кръгове на JESSUP в България (2011 и 2012) и Великобритания (2012).
 • Работила е като консултант към Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН)

Участието в състезанията по международно право е пътешествие, в което научаваш много повече отколкото очакваш, когато кандидатстваш да бъдеш част от отбора. Преоткриваш и пресъздаваш себе си, разбираш къде са границите на това, което знаеш и можеш, преодоляваш ги. И… ако имаш същия късмет като мен, намираш истински приятели. Безценно е. Oстава част от теб и ти оставаш част от него

Мартин Захариев

 • Магистър по право, завършил Софийски Университет „Св. Климент Охридски” през 2015 г.
 • Член на отбора на СУ във Willem C. Vis 2015, отличен за Wermer Melis Award (Honorable Mention) за писмена защита за ответника
 • Член на отбора, спечелил състезанието по право на европейския съюз EUROPAEUS 2014
 • Практикува като юрист в сферата на гражданското право, трудовото, търговското, облигационното право и правото на интелектуалната собственост.

„Международните състезания по право са прозорец към един нов и необятен свят – те са интелектуален форум, където хора от различни държави и култури се обединяват, водени от любовта си към правото. Възможността човек да се докосне до водещите умове в правната наука в световен мащаб, да намери нови приятели и да изпита уникалното чувство да бъде част от отбор, от нещо, по-голямо от него е единствена и неповторима. А опитът и емоциите от участието  те правят завинаги принадлежност към една общност.

Николай Драгов

 • СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по международни организации и многостранна дипломация; Europa institut – Universität des Saarlandes – магистър по европейска интеграция. Karl-Franzens-Universität Graz – специализация по право на Световната търговска организация.
 • Член на отбора на СУ за TELDERS 2008; участва в BCC 2009. Организатор на националните и международните кръгове на BCC 2010
 • Печели първо място в отборната надпревара и трето място в генералното класиране за ораторско майсторство на ВСС 2009.
 • Стажант в Европейската Комисия, отдел “Търговия”

Трудно ми е да си спомня моменти от своето университетско обучение, които да са ми представяли толкова предизвикателни ребуси, да са изисквали от мен толкова концентрирани усилия и да са ми доставяли толкова пълноценно удоволствие, колкото състезанията по международно право. Всяко състезание има своя специфика и чар и кара тези, участвали в него, да си спомням най-вече хубавите моменти. От своя опит бих споделил, че да пледираш в някоя от залите на Международния Съд на ООН пред съдии с международен авторитет е незабравимо изживяване”.

Николай Илчев

 • СУ „Св. Климент Охридски” – международни отношения, магистърска теза „Задълженията erga omnes в международното право”.
 • Член на отбора на СУ в TELDERS 2007 и JESSUP 2008; треньор на отборите на СУ за JESSUP 2010, 2011 и 2012; оценител на писмени защити в TELDERS 2011
 • Дългогодишен опит като данъчен консултант във водещи одиторски фирми
 • Член на УС на СМСП

Участието в състезания по международно право беше най-смисленото и полезно нещо в периода на следването ми. Препоръчвам го на всеки – ще промени живота ви”.

Николай Младенски

 • СУ „Св. Климент Охридски” – право и международни отношения; Institute for Law and Finance, Франкфурт на Майн, Германия – право и финанси.
 • Член на отбора на СУ в TELDERS 2006 и JESSUP 2007; участва в ВСС 2008; треньор на отбора на СУ за ТELDERS 2011 и 2012; съдия на българските национални кръгове за JESSUP през 2011 и 2012
 • Печели второ място в отборната надпревара и е отличен като втори най-добър пледиращ за ответника на TELDERS 2006
 • Работи като юрист в български и международни правни кантори и финансови институции.

Олег Темников

 • Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne – бакалавър по международно и европейско право; Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne – магистър по международно икономическо право;
 • Hague Academy of International Law – курс по международно публично право;
 • Член на Софийска адвокатска колегия. Практикува е в областта на арбитража и търговското право, международното публично право, европейското право и решаването на спорове.
 • Член на отбора на Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne за JESSUP 2009. От 2011 година е съдия на българските и международните кръгове на JESSUP.
 • От 2011 година съдия на писмените защити в Telders.
 • От 2011 година тренира отбора на СУ за Willem Vis Moot Competition. От 2011 година е бил съдия на Pre-Moot в Белград и на финалите във Виена на Willem Vis Moot Competition.
 • От 2013 година тренира отбора на УНСС за Frankfurt Investment Arbitration Moot Court.

Международните състезания по право оставиха едни от най-ярките ми спомени от следването миТе дават възможността за придобиване на множество теоритични и практични знания и умения по един по-приятен начин”

Пламен Йотов

 • Магистър по Право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Член на отбора на СУ във Willem Vis 2012 и CEEMC 2013
 • Печели първо място в CEEMC 2013
 • Съветник на отбора на СУ във Willem Vis 2013
 • Арбитър в Belgrade Willem Vis Pre-Moot (2013, 2014)
 • Съдия на писмените защити в FDI Moot (2014)
 • Практикува в областта на конкурентното право, правото на ЕС, арбитража, недвижимите имоти и строителството

„Международните състезания по право са уникална възможност за бъдещите юристи да развият юридическото си мислене отвъд пределите на националното право, което е изключително полезно за формулиране на оригинални и ефективни решения на въпросите, с които юристите се занимават в своята практика.“

Пламен Славов

 • СУ „Св. Климент Охридски” – право и международни отношения
 • Член на отбора на СУ в TELDERS 2004 и JESSUP 2005
 • Главен експерт в отдел „Международно право“ в Министерството на образованието, младежта и науката. Практикува в сферата на международното и европейско право. Член на Работна група 32 „Съд на Европейските общности” към Съвета по европейските въпроси към Министерски съвет. Национално контактно лице по юридическите въпроси на Седма рамкова програма за научни изследвания на Европейския съюз. Контактно лице по юридическите въпроси на европейската мрежа „СОЛВИТ”.

„Участието ми в Jessup 2005 бе истинско предизвикателство дори за самия мен. Отборът се състоеше само от трима души и аз трябваше да участвам и като applicant и като respondent. Случваше се да изляза от едната зала и да вляза в другата, но вече с обърнато мислене и аргументи. С треньор като проф. Александър Янков това не беше трудно! Но трудните моменти се забравят и остават само прекрасните спомени, а емоцията … пожелавам на всеки да я изпита!“

Станка Черкезова

 • Maastricht University, LL.M. European Law; Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – право; University of Cambridge – двугодишен курс по английско и Европейско право
 • Член на отбора на СУ в CEEMC 2008, ELMC 2009 и Jessup 2010; треньор на отбора на УНСС в Jessup 2011, Jessup 2012 и Jessup 2013
 • Печели първо място в CEEMC 2008; тренира отбора, спечелил българските национални кръгове на Jessup 2012
 • Юрист в сферата на корпоративно, търговско, вещно право, обществени поръчки, инфраструктурни проекти, европейско и международно право

„Досегът до международните състезания по право променя възприятията на всеки студент за правото и неговото приложение, като шлифова уменията, необходими на всеки професионалист. Участието в тези форуми ни учи на всичко онова, на което не може да ни научи нито университетът, нито практиката. И както виждаме – често се превръща в доживотна кауза.”

Теодор Тотев

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – право; British Law Centers (University of Cambridge) – двугодишен курс по английско и европейско право; специализира грежданско и европейско право в Johannes Gutenberg-Universität Mainz по програма ERASMUS.
 • Член на отбора на СУ в CEEMC 2010
 • Награден за ораторско майсторство в CEEMC 2010; първенец на випуска; студент на годината в областта „Стопански, социални и правни науки” и носител на годишната награда на СУ за 2010.
 • Научни изследвания в областта на обществените поръчки и потребителската несъстоятелност; през 2011 г. публикува статиите „Регистрация по ДДС – предимства и недостатъци” и „За необходимостта от промяна в правния режим на ателието като самостоятелен обект в сграда.

Интересен момент е, че късно вечерта преди полуфинала на СЕЕМС 2010 блокира електронната брава на хотелската ни стая и с eдин от съотборниците ми останахме заключени отвън. Облечени бяхме по пижами и пантофи и нямахме достъп до вещите ни и голяма част от подготвителните ни материалите за състезанието. На следващия ден съдиите, които ни чакаха в Съдебната палата, поради голямото ни закъснение, започнаха да губят търпение и предложиха да дойдем както сме си, а те в солидарност да се съблекат и да заседават по бельо. В крайна сметка успяхме да се появим облечени. Изключителна заслуга за подготовката и доброто ни представяне на състезанието имаше и нашата треньорка Полина Стойчева, която беше до нас през цялото време”.

Христо Кирилов

 • Участва в European Law Moot Court Competition като член на отбора на Мадридския университет Карлос III през 2006 г. на регионалния финал в Дъблин, Ирландия.
 • Организатор на регионалния финал на ELM, проведен през 2009 година в Университета за национално и световно стопанство в София.
 • Треньор на отбори на УНСС в СЕЕМС

Състезанията по право бяха и продължават да бъдат за мен неизчерпаем източник на знания и вдъхновение, както и много точен ориентир в науката и практиката. Ето защо мисля, че Сдружението за международни състезания по право е благородно, прогресивно и изключително полезно начинание за българската правна общност

Цветелина Димитрова

o Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2015 г.

o Член на отбора на СУ 22st Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot, отличен за Писмена защита за ответник за Wermer Melis Award (Honorable Mention) 2014/2015 г.

o Член на отбора, спечелил състезанието EUROPAUES през 2014 г.

o Практикува като юрист в сферата на гражданското, търговското, трудово право, застрахователно право и гражданскопроцесуалното право

„ Международните състезания по право ти дават всичко, което не можеш да прочетеш в учебник или да чуеш в аудитория на университет. Деветмесечната подготовката за Willem C. Vis ме научи да работя в екип, да проучвам проблеми и правни актове, с които никога преди не съм имала досег, да структурирам написаното по коренно различен начин и най-вече – да не се страхувам да защитавам всяка позиция, независимо от нейните слаби страни.“

Юлия Раданова

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – право; British Law Centers (University of Cambridge) – двугодишен курс по английско и европейско право; курс по европейско право към Central European University; “Неправителствени организации – правна рамка и управление” – обучение организирано от Институт “Отворено общество”
 • Член на отбора на СУ в CEEMC 2009; през 2012 участва в състезание по търговска медиация, организирано от International Chamber of Commerce; преньор на отбора на СУ за CEEMC 2011 и 2012
 • Печели награда за най-добри писмени защити на CEEMC 2009; през 2012 година публикува статията ”www……..com, org, net, info?  Domain Names’
  Legal Protection”
 • Интереси в областта на търговското, вещното, конкурентното и данъчното право.

Това, което винаги ме е впечатлявало във всички състезания, в които съм участвала под една или друга форма, е фактът на промяната, на израстването, което неизбежно се случва с всички участници. Лимитираното време и месеците на подготовка сякаш си дават среща именно в краткото време на няколкото състезателни кръга и кулминират в постигнатото развитие, което преобръща всички. Вярвам, че всичко това подпомага изграждането на една нова правна култура, в която намират място силно мотивирани, активни и енергични личности, работещи за промяна”.

Яна Лазарова

 • Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne – бакалавър по международно и европейско право; Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne – магистър по международно частно право и международно търговско право; Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne – магистър по право на интелектуалната собственост.
 • Работи като юрист в адвокатска кантора. Практикува в областта на интелектуалната собственост, арбитража и международното частно право.
 • Стажувала е в отдел арбитраж и решаване на спорове в Herbert Smith Freehills LLP Paris и в Секретариата на ICC International Court of Arbitration.
 • Член на отбора на Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne за Willem Vis Moot Competition 2011/2012 – Pieter Sanders Award Best Memorandum for Claimant, 3rd place;
 • Треньор на отбора на Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne за Willem Vis Moot Competition 2012/2013 – Honorable mention for both Claimant and Respondent Memorandums
 • Треньор на обора на Нов Български Университет и Русенския Университет за Willem Vis Moot Competition 2013/2014
 • 2012 – участва в Oxford International Model United Nations като част от International Court of Justice Comittee
 • 2014 – съдия на българските кръгове на JESSUP

„Участието ми в международните състезания по право ми донесе изключително много. Придобих ценни практически познания, които днес прилагам ежедневно, срещнах се с нови хора и спечелих добри приятели по целия свят, интересите ми в сферата на правото се увеличиха. Състезанията ще останат най-яркия спомен от следването ми“